Aleksandra Obrał-Hudzik — Landscape Architect based in Kraków, Poland

Realizacje w ramach OGRODÓW NOWEJ HUTY

ogrodynh.pl/

Projekt “Ogrody Nowej Huty” Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida skierowany do mieszkańców Nowej Huty, członków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz innych grup mieszkańców z terenu Nowej Huty, którzy chcą zagospodarować teren zielony wokół swojego miejsca zamieszkania.

Autorskie projekty:
“Ogrody Nowej Huty 2012” – tereny na os. Dywizjonu 303 oraz przy ul. Truskawkowej

“Ogrody Nowej Huty 2013” – ogród społeczny w Kantorowicach

“Ogrody Nowej Huty 2014” – ogród na terenie osiedla Sportowego

“Ogrody Nowej Huty 2017” – podwórko na osiedlu Centrum A (projekt w trakcie realizacji)

"Ogrody Nowej Huty 2012" - teren na os. Dywizjonu 303