“OGRODY NOWEJ HUTY” – REALIZACJE

Description

Projekt “Ogrody Nowej Huty” Pracowni Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida skierowany do mieszkańców Nowej Huty, członków spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych oraz innych grup mieszkańców z terenu Nowej Huty, które chcą zagospodarować teren zielony wokół swojego miejsca zamieszkania.

II Edycja “Ogrody Nowej Huty 2012” – tereny na os. Dywizjonu 303 oraz przy ul. Truskawkowej.
/Realizacja I etapów obu realizacji – październik 2012./

III Edycja “Ogrody Nowej Huty 2013” – ogród społeczny w Kantorowicach.