DYPLOM – AL. SOLIDARNOŚCI, NOWA HUTA

Description

Celem projektu jest podkreślenie reprezentacyjnego charakteru alei, wydobycie jej znaczenia w całym układzie urbanistycznym dzielnicy poprzez podkreślenie obszarów charakterystycznych oraz dodanie nowych funkcji. Kluczowe jest również uporządkowanie poszczególnych fragmentów głównych ciągów komunikacyjnych, ich wizualne ujednolicenie, poprawa stanu infrastruktury oraz nawierzchni. Takie całościowe podejście pozwala zaakcentować znaczenie alei Solidarności dla Nowej Huty jako wyjątkowego świadka jej historii zamkniętej w krajobrazie. Na sąsiadujące z nią przestrzenie składa się bowiem zarówno układ XII-wiecznej wsi Krzesławice, jak i zabudowa socrealistyczna; zieleń doliny Dłubni a jednocześnie alejowe nasadzenia miejskiej części traktu