Aleksandra Obrał-Hudzik — Landscape Architect based in Kraków, Poland

DYPLOM – ALEJA SOLIDARNOŚCI, NOWA HUTA

NOWA HUTA DOBRZE ZAZNACZONA
– to hasło, które przyświeca koncepcji rewitalizacji Alei Solidarności. Nawiązuje do zakładki włożonej pomiędzy strony czytanej właśnie dobrej lektury. Podobnie Aleja – to miejsca gdzie Nową Hutę “czyta się” najlepiej. Na sąsiadujące z nią przestrzenie składa się bowiem zarówno układ XII-wiecznej wsi Krzesławice, jak i zabudowa socrealistyczna; zieleń doliny Dłubni a jednocześnie alejowe nasadzenia miejskiej części traktu – a to wszystko na trasie z Placu Centralnego do bram kombinatu.

Projekt rewitalizacji ciągów komunikacji zakłada uporządkowanie układu zieleńców oraz nawierzchni, podkreślające rytmy poszczególnych pierzei zabudowy. Szczegółowym projektem objęty został również Park Szwedzki. Pozbawiony dziś konkretnego układu kompozycyjnego przeprojektowany został w nawiązaniu do pierwotnie przewidywanego geometrycznego układu. Wprowadzone detale w postaci podestów oraz systemu stelaży, tworzących bibliotekę plenerową, wzbogacają jego funkcje. Park w projekcie staje się nowym salonem Nowej Huty.
Rewitalizacją objęte zostały również dwie przestrzenie położone w sposób lustrzany przy skrzyżowaniu Alei z ul. Bulwarową, na granicy strefy miejskiej. Plac przed gmachem Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 3 przeprojektowany został z parkingu na reprezentacyjny plac, podkreślający architekturę obiektu. Natomiast skwer po drugiej stronie Alei, dzięki nowemu układowi komunikacyjnemu, stał się ważnym skrzyżowaniem tras spacerowych, wiodących we wszystkich kierunkach dzielnicy.

Integralną częścią projektu – o charakterze ponadlokalnym – jest nowy przystanek autobusowy i tramwajowy na wysokości ul. Wańkowicza. Poprawia on dostępność Zalewu Nowohuckiego i terenów dawnej wsi Krzesławice, a w przyszłości pozwoli zagwarantować dostęp do terenów na południe od al. Solidarności, które włączone będą do Systemu Parków Rzecznych Krakowa.

Dzięki takiemu wielowymiarowemu podejściu do przestrzeni Al. Solidarności możliwe staje się odzyskanie jej dawnego, jednolitego i monumentalnego charakteru, ale także – dzięki naturalnym i historycznym uwarunkowaniom – podkreślenie wartości w układzie Nowej Huty jako wyjątkowego świadka jej historii zamkniętej w krajobrazie – mimo iż w założeniu nie stanowiła ona centralnej, najważniejszej osi.

“przestrzeń i FORMa” 19/2013
– artykuł pt. “Projekt rewitalizacji przestrzeni publicznych wzdłuż Alei Solidarności w Nowej Hucie.”
http://www.pif.zut.edu.pl//images/pdf/pif-19_pdf/C-03_PiF19_Obral.pdf